ZLMH je soutěží konanou pod záštitou SH ČMS – OSH Zlín